Lediga jobb
  Lediga jobb, ingångssida
Sök efter lediga jobb i Vanda enligt kriterierna nedan. Listorna visar endast de alternativ som motsvarar de lediga jobb som finns för tillfället. Du kan välja flera alternativ i me-nyn genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt eller välja HÄM-TA ALLA. .
Sökresultat
Sök efter lediga jobb
 
Bransch

  Välj bransch. Endast branscher där det finns lediga jobb visas.
Arbetsplatsens läge i Vanda

 
På viss tid eller tillsvidare

  Välj visstidsanställning eller fast anställning.
Orsak till att jobbet är på viss tid

  Välj visstidsanställningens orsak.
Annonsens språk

 
Hämta jobb med jobbnumret

  Varje ledigt jobb har ett visst jobbnummer
Fri ordsökning (t.ex. lärare, sköterska)

  Skriv sökordet
 Hämta
 Hämta alla
Lediga jobb som uppfyller kriterierna 81 st  (totalt 93 platser)
 
Undervisningssektor
  Ruotsin aineenopettaja lukioon (päätoiminen)
Vanda, Lumon lukio, Jobb nr 3-966-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja
Vanda, Uomarinteen koulu, Jobb nr 3-962-18
  Luokanopettaja, neljännelle luokalle
Vanda, Kanniston koulu, Jobb nr 3-963-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka ja fysiikka
Vanda, Veromäen koulu, Jobb nr 3-959-18
  Ruotsin ja englannin kielen lehtori, yläkouluun
Vanda, Koivukylän koulu, Jobb nr 3-954-18
  Kone- ja tuotantotekniikan tuntiopettaja, hitsaus
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-952-18
  Luokanopettaja, ruotsin kielikylpyluokan opettaja
Vanda, Uomarinteen koulu, Jobb nr 3-951-18
  Luokanopettaja
Vanda, Jokiniemen koulu, Jobb nr 3-941-18
  Erityisopettaja
Vanda, Vantaankosken koulu, Jobb nr 3-949-18
  Opiskeluhuollon esimies
Vanda, Vantaan kaupunki/sivistystoimi, Jobb nr 3-945-18
  Opiskeluhuollon esimies
Vanda, Vantaan kaupunki/sivistystoimi, Jobb nr 3-946-18
Hälsovård
  Sairaanhoitaja
Vanda, Myyrmäen terveyasema, Jobb nr 2-572-18
  Terveydenhoitaja
Vanda, Koivukylän terveysasema, Jobb nr 2-573-18
  Sairaanhoitaja
Vanda, Suopursun palvelutalo, Jobb nr 2-568-18
  Apulaisosastonhoitaja, Vantaan sairaala
Vanda, Katriinan sairaala, Jobb nr 2-565-18
  Puheterapeutti
Vanda, Myyrmäen terveysasema, Jobb nr 2-566-18
  Palveluohjaaja, Vanhuspalvelut
Vanda, Asiakasohjauksyksikkö, Jobb nr 2-557-18
  Palvelupäällikkö, Kuntoutustoiminta
Vanda, Terveyspalvelut, Jobb nr 2-554-18
  Palvelupäällikkö, Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
Vanda, Terveyspalvelut, Jobb nr 2-556-18
  Terveydenhoitaja, äitiys-ja lastenneuvolassa
Vanda, Martinlaakson neuvola, Jobb nr 2-537-18
  Sairaanhoitaja
Vanda, Simonkylän vanhustenkeskus, Jobb nr 2-546-18
  Apulaisosastonhoitaja
Vanda, Koivukylän palvelutalo, Jobb nr 2-529-18
  Palvelupäällikkö, Päihdepalvelut
Vanda, Terveyspalvelut, Jobb nr 2-521-18
  Lähihoitaja, varahenkilöstöön
Vanda, Vantaan sairaala, Jobb nr 2-532-18
  Sairaanhoitaja,  Akuuttigeriatriselle osastolle
Vanda, Akuuttigeriatrinen osasto Akos 2, Jobb nr 2-518-18
  Sosiaaliohjaaja
Vanda, Korson vanhustenkeskus, Jobb nr 2-505-18
  Lääkäri, nuorisolääkäri
Vanda, Psykososiaaliset palvelut, Jobb nr 2-360-18
  Sairaanhoitaja, varahenkilöstöön
Vanda, Vantaan sairaala, Jobb nr 2-471-18
  Sairaanhoitaja, Konfuusio-osastolla
Vanda, Sairaalapalvelut , Jobb nr 2-456-18
  Sairaanhoitajia ja lähihoitajia, Apotti-sijaisuuksiin
Vanda, Seure, Jobb nr 10-1-18
Socialarbete
  Sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuoltoon
Vanda, Itä-Vantaan lastensuojelu, Jobb nr 2-574-18
  Sosiaalityöntekijä, sijaishuoltoon
Vanda, Vantaan kaupunki, Jobb nr 2-575-18
  Sosiaalityöntekijä, systeemiseen lastensuojelun tiiimiiin
Vanda, Itä-Vantaan lastensuojelu, Jobb nr 2-571-18
  Sosiaaliohjaaja, sijaishuoltoon
Vanda, Vantaan kaupunki, Jobb nr 2-570-18
  Sosiaaliohjaaja
Vanda, Tuettu asuminen- ja työtoiminta, Jobb nr 2-562-18
  Sosiaaliohjaaja, Uusien asiakkaiden palvelut, Aikuisten tiimi
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-563-18
  Sosiaalityöntekijä, 2 platser, lastensuojelun avohuoltoon
Vanda, Itä-Vantaan lastensuojelu, Jobb nr 2-561-18
  Johtava sosiaalityöntekijä, Uusien asiakkaiden palvelut
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-552-18
  Sosiaaliohjaaja
Vanda, Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö, Jobb nr 2-560-18
  Sosiaaliohjaaja
Vanda, Nuortenkeskus Nuppi , Jobb nr 2-555-18
  Ohjaaja
Vanda, Hämeenkyläntien asumisyksikkö , Jobb nr 2-550-18
  Sosiaalityöntekijä, Uusien asiakkaiden palvelut, Aikuisten tiimi
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-551-18
  Sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitoksessa
Vanda, Viertolan vastaanottokoti, Jobb nr 2-547-18
  Sosiaaliohjaaja
Vanda, Viertolan vastaanottokoti, Harjula- osasto, Jobb nr 2-548-18
  Toimistosihteeri
Vanda, Vammaisten asiakasohjaus, Jobb nr 2-540-18
  Sosiaalityöntekijä, Uusien asiakkaiden palvelut, Lapsiperheiden tiimi
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-527-18
  Sosiaalityöntekijä
Vanda, Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö / Itä-Vantaa, Jobb nr 2-539-18
  Sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja
Vanda, Nuorten psykososiaaliset palvelut, Jobb nr 2-500-18
Barndagvård
  Lastentarhanopettaja, vakinaiseen tehtävään
Vanda, Illenpuiston päiväkoti, Jobb nr 3-971-18
  Lastentarhanopettaja, 30h/vko
Vanda, Tähdenlennon kerho ja avoin päiväkoti, Jobb nr 3-967-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Saturnuksen päiväkoti, Jobb nr 3-968-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Harmotien päiväkoti, Jobb nr 3-969-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Tammiston toimintayksikkö, Jobb nr 3-964-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Päiväkummun ty., Jobb nr 3-961-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Simpukan päiväkoti, Jobb nr 3-956-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Illenpihan päiväkoti, Jobb nr 3-957-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Illenpuiston päiväkoti, Jobb nr 3-958-18
  Erityislastentarhanopettaja
Vanda, Hiekkaharjun päiväkoti, Jobb nr 3-939-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Hiekkaharjun päiväkoti, Jobb nr 3-942-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Vaskivuoren päiväkoti, Jobb nr 3-955-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Kilterin päiväkoti, Jobb nr 3-947-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Raikupolun varhaiskasvatusyksikkö, Jobb nr 3-948-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Solkikujan päiväkoti, Jobb nr 3-944-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Solkikujan päiväkoti, Jobb nr 3-938-18
  Lastentarhanopettaja, 4 platser
Vanda, Martinlaakson päiväkoti, Jobb nr 3-931-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Koskikujan päiväkoti, Jobb nr 3-927-18
Hemvård
  Kotihoidon esimies
Vanda, Kotona asumisen tuki / kotihoito, Jobb nr 2-542-18
  Lähihoitaja
Vanda, Kotihoidon resurssipooli, Jobb nr 2-559-18
  Lähihoitaja
Vanda, Tikkurilan kotihoito ty4, Jobb nr 2-545-18
  Lähihoitaja
Vanda, Tikkurilan kotihoito ty4, Jobb nr 2-543-18
  Lähihoitaja
Vanda, Tikkurilan kotihoito, Jobb nr 2-544-18
  Sairaanhoitaja
Vanda, Koivukylän kotihoito, Jobb nr 2-523-18
Kultur- och biblioteksbransch
  Kirjastovirkailija-kuljettaja
Vanda, Autokirjasto, Jobb nr 3-922-18
Teknisk bransch
  Katutarkastaja
Vanda, Kunnossapito, Jobb nr 5-84-18
Brand- och räddningsbransch
  Palomies, 9 platser
Mellersta Nyland (räddningsverket), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Jobb nr 7-82-18
Förvaltning
  Palveluesimies
Vanda, Kuntalaispalvelurt, Jobb nr 7-86-18
  Viestintäsuunnittelija, sisällöntuotanto
Vanda, Viestintä, Jobb nr 6-26-18
  Yhteisötyöntekijä
Vanda, Kuntalaispalvelut, osallisuus- ja yhteisöpalvelut, Jobb nr 7-83-18
  Koulusihteeri
Vanda, Länsimäen koulu, Jobb nr 3-950-18
  Suunnittelija
Vanda, Elinkeinopalvelut, Jobb nr 6-25-18
  Lakimies
Vanda, Vantaan kaupunki / sosiaali- ja terveystoimi, Jobb nr 2-558-18