Lediga jobb
  Lediga jobb, ingångssida
Sök efter lediga jobb i Vanda enligt kriterierna nedan. Listorna visar endast de alternativ som motsvarar de lediga jobb som finns för tillfället. Du kan välja flera alternativ i me-nyn genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt eller välja HÄM-TA ALLA. .
Sökresultat
Sök efter lediga jobb
 
Bransch

  Välj bransch. Endast branscher där det finns lediga jobb visas.
Arbetsplatsens läge i Vanda

 
På viss tid eller tillsvidare

  Välj visstidsanställning eller fast anställning.
Orsak till att jobbet är på viss tid

  Välj visstidsanställningens orsak.
Annonsens språk

 
Hämta jobb med jobbnumret

  Varje ledigt jobb har ett visst jobbnummer
Fri ordsökning (t.ex. lärare, sköterska)

  Skriv sökordet
 Hämta
 Hämta alla
Lediga jobb som uppfyller kriterierna 96 st  (totalt 112 platser)
 
Undervisningssektor
  Luokanopettaja
Vanda, Leppäkorven koulu, Jobb nr 3-1127-18
  Luokanopettaja, vuorotteluvapaan sijaisuus
Vanda, Kuusikon koulu, Jobb nr 3-1138-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, sähkö- ja automaatiotekniikka
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-1124-18
  Matematiikan ja fysiikan opettaja
Vanda, Sotungin lukio, Jobb nr 3-1120-18
  Luokanopettaja, 1-2 yhdysluokan opettaja
Vanda, Päiväkummun koulu, Jobb nr 3-1109-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, matematiika, kemia ja fysiikka
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-1101-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-1104-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, englannin ja ruotsin kielen opetus
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-1105-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikan opettaja
Vanda, Lehtikuusen koulu, Jobb nr 3-1078-18
  Suunnittelijaopettaja, kielten suunnittelijaopettaja
Vanda, Vantaan aikuisopisto, Jobb nr 3-1084-18
  Päätoiminen tuntiopettaja, sähkö- ja automaatiotekniikka
Vanda, Vantaan ammattiopisto Varia, Jobb nr 3-1085-18
  Suunnittelijaopettaja, yhteiskunnalliset ja ict-aineet
Vanda, Vantaan aikuisopisto, Jobb nr 3-1087-18
Hälsovård
  Lähihoitaja
Vanda, Korson vanhustenkeskus, Jobb nr 2-707-18
  Lähihoitaja
Vanda, Pähkinärinteen palvelutalo, Jobb nr 2-695-18
  Sairaanhoitaja, Vantaan sairaalaan osasto 6:lle
Vanda, Vantaan sairaala, Katriinan sairaala, Jobb nr 2-702-18
  Lähihoitaja
Vanda, Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö, Jobb nr 2-699-18
  Lähihoitaja
Vanda, Kastanjakoti /Pähkinärinne, Jobb nr 2-700-18
  Puheterapeutti
Vanda, Myyrmäen terveysasema, Jobb nr 2-693-18
  Sairaanhoitaja
Vanda, Erityisasuminen/ resurssipooli, Jobb nr 2-694-18
  Osastonsihteeri
Vanda, Vantaan sairaala, Jobb nr 2-683-18
  Sairaanhoitaja, varahenkilöstöön
Vanda, Vantaan sairaala, Jobb nr 2-684-18
  Lähihoitaja, 2 platser, sijaisuuksia
Vanda, Vantaan sairaala , Jobb nr 2-686-18
  Sairaanhoitaja
Vanda, Martinlaakson terveysasema, Jobb nr 2-681-18
  Apulaisosastonhoitaja
Vanda, Erityisasuminen, Jobb nr 2-678-18
  Lähihoitaja
Vanda, Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö, Jobb nr 2-677-18
  Lähihoitaja
Vanda, Korson vanhustenkeskus, lyhytaikaisyksikkö, Jobb nr 2-672-18
  Terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja
Vanda, Viertolan koulu, Jobb nr 2-669-18
  Terveyskeskuslääkäri
Vanda, Korson terveysasema, Jobb nr 2-655-18
  Hammashoitaja
Vanda, Pohjois-Vantaan suun terveydenhuolto, Jobb nr 2-663-18
  Toiminnanohjaaja
Vanda, Vantaan kaupunki, Erityisasuminen, Jobb nr 2-658-18
  Lähihoitaja
Vanda, Simonkylän vanhustenkeskus, Jobb nr 2-595-18
Socialarbete
  Sosiaalityöntekijä, 2 platser, Nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö
Vanda, Nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö, Jobb nr 2-705-18
  Sosiaaliohjaaja, Uusien asiakkaiden palvelut, Lapsiperheiden tiimi
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-696-18
  Erityissosiaaliohjaaja, lastensuojeluun
Vanda, Itä-Vantaan lastensuojelu, Jobb nr 2-697-18
  Sosiaalityöntekijä
Vanda, Vantaan kaupunki, lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen tiimi, Jobb nr 2-687-18
  Sosiaaliohjaaja, perhehoitoon
Vanda, Lasten sijaishuolto, Jobb nr 2-673-18
  Sosiaalityöntekijä, lastensuojeluun
Vanda, Myyrmäen sosiaali- ja terveyskeskus, Jobb nr 2-680-18
  Ohjaaja
Vanda, Vantaan Kaupunki, Jobb nr 2-679-18
  Sosiaalityöntekijä, lastensuojeluun
Vanda, Itä-Vantaan lastensuojelu, Jobb nr 2-676-18
  Lähihoitaja
Vanda, Lapsiperheiden kotipalvelu, Jobb nr 2-675-18
  Erityissosiaaliohjaaja
Vanda, Vantaan H-klinikka, Jobb nr 2-667-18
  Sosiaalityöntekijä
Vanda, Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö, Jobb nr 2-653-18
  Sosiaalityöntekijä, Uusien asiakkaiden palvelut, Aikuisten tiimi
Vanda, Uusien asiakkaiden palvelut, Jobb nr 2-654-18
  Sosiaalityöntekijä
Vanda, Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö / Länsi-Vantaa, Jobb nr 2-627-18
Barndagvård
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Ankkalammen päiväkoti, Jobb nr 3-1140-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Simpukan päiväkoti, Jobb nr 3-1141-18
  Lastentarhanopettaja, 2 platser, Esiopetuspätevä lastentarhanopettaja
Vanda, Pakkalan päiväkoti, Jobb nr 3-1142-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja, 2 platser
Vanda, Maarukan päiväkoti, Jobb nr 3-1146-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Koskikujan päiväkoti, Jobb nr 3-1128-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Jokiuoman päiväkoti, Jobb nr 3-1129-18
  Lastentarhanopettaja, 2 platser,  Esiopetusryhmään
Vanda, Kaivokselan päiväkoti, Jobb nr 3-1130-18
  Lastentarhanopettaja / Lastenhoitaja
Vanda, Pähkinärinteen päiväkoti, Jobb nr 3-1134-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Lipunkantajan päiväkoti, Jobb nr 3-1137-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Seljapolun päiväkoti, Jobb nr 3-1131-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Ulrikan päiväkoti, Jobb nr 3-1132-18
  Lärare inom småbarnspedagogik, 2 platser
Vanda, Daghemmet Trollebo, Jobb nr 3-1133-18
  Lastentarhanopettaja, 2 platser
Vanda, Talvikkitien päiväkoti, Jobb nr 3-1126-18
  Lastenhoitaja, 4 platser
Vanda, Talvikkitien päiväkoti, Jobb nr 3-1125-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Vartiokujan päiväkoti, Jobb nr 3-1123-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Kanniston päiväkoti, Jobb nr 3-1112-18
  Lastenhoitaja, vuorotteluvapaan sijaisuus
Vanda, Ilvespuiston päiväkoti, Jobb nr 3-1121-18
  Lärare i småbarnspedagogik
Vanda, Daghemmet Timotej, Jobb nr 3-1122-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Kukkopillin päiväkoti, Jobb nr 3-1114-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Jobb nr 3-1106-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Kanniston päiväkoti, Jobb nr 3-1110-18
  Varhaiskasvatuksen opettaja
Vanda, Kanniston päiväkoti, Jobb nr 3-1111-18
  Lastenhoitaja, kehityksen ja oppimisen tuki
Vanda, Pakkalanrinteen päiväkoti, Jobb nr 3-1115-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Ylästön päiväkoti, Jobb nr 3-1116-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Ylästön päiväkoti, Jobb nr 3-1117-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Ylästön päiväkoti, Jobb nr 3-1118-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Päiväkummun ty., Jobb nr 3-1108-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Malminiityn Päivähoitoyksikkö, Jobb nr 3-1065-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Metsolanmäen päiväkoti, Jobb nr 3-1071-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Metsolan päiväkoti, Jobb nr 3-1073-18
  Lastentarhanopettaja
Vanda, Ilvespuiston päiväkoti, Jobb nr 3-1064-18
  Lastenhoitaja
Vanda, Pakkalanrinteen päiväkoti, Jobb nr 3-1051-18
  Barnskötare, 2 platser, vikariat
Vanda, Dickursby daghem, Jobb nr 3-1053-18
Hemvård
  Lähihoitaja
Vanda, Hakunilan kotihoito, Jobb nr 2-708-18
  Lähihoitaja
Vanda, Kotihoidon resurssipooli, Jobb nr 2-689-18
Ungdomsarbete och idrottsservice
  Nuorisotyöntekijä
Vanda, Nuorisopalvelut, Jobb nr 3-1147-18
  Uimahallityöntekijä, osa-aikainen
Vanda, Vantaan kaupunki/ Liikuntapalvelut, Jobb nr 3-1136-18
  Uimahallityöntekijä
Vanda, Vantaan kaupunki/ liikuntapalvelut, Jobb nr 3-1139-18
  Hankepäällikkö
Vanda, Nuorisopalvelut, Jobb nr 3-1119-18
  Nuorisotyöntekijä, 2 platser
Vanda, Nuorisopalvelut, Jobb nr 3-1107-18
Teknisk bransch
  Putkiasentaja, 5 platser, infrarakentamisen työmaille
Vanda, Katutekniikka, Jobb nr 5-105-18
  Kunnossapitotyöntekijä
Vanda, Kunnossapitoyksikkö / katujen ylläpito, Jobb nr 5-104-18
Förvaltning
  Tutkija
Vanda, Vantaan kaupunki, Jobb nr 6-38-18
  Hankinta-asiantuntija
Vanda, Vantaan kaupunki, hankintakeskus, Jobb nr 7-104-18
  Hankinta-asiantuntija
Vanda, Vantaan kaupunki, hankintakeskus, Jobb nr 7-105-18
  Kehittämispäällikkö
Vanda, Talous- ja hallintopalvelut, Jobb nr 2-691-18
  Koordinaattori
Vanda, Kuntalaispalvelut, osallisuus- ja yhteisöpalvelut, Jobb nr 7-101-18
  Mediatuottaja, AV-taituri
Vanda, Viestintä, Jobb nr 6-37-18
  Palveluesimies
Vanda, Valmennustalo Luxi, Jobb nr 7-102-18
  Informaatiosihteeri, sisällöntuotanto
Vanda, Viestintä, Jobb nr 6-36-18
  Henkilöstöpäällikkö
Vanda, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Jobb nr 2-670-18
  Toimistosihteeri, osa-aikainen
Vanda, Erityisasuminen, Jobb nr 2-674-18